6. - 9.3.2019, Copenhagen

14th Congree of ECCO

Inflammatory bowel diseases / Zánětlivé onemocnění střev

Stát: Dánsko, Kodaň (Copenhagen)

Registrace: https://www.ecco-ibd.eu/ecco19

Webové stránky: https://www.ecco-ibd.eu/

18.01.2019, Praha

Stát: Česká republika

Místo konání: hotel NH Prague, Mozartova 261/1, Praha 5

Webové stránky: http://www.endo-ws.cz/

Pořadatel: Nadační fond IBD Comfort ve spolupráci s IBD klinickým a výzkumným centrem, ISCARE I.V.F. a.s., Praha

21.-22. března 2019 - Hořovice

Organizuje: NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice

Místo konání: Nemocnice Hořovice, Konferenční centrum

Pořadatel:
Pracovní skupina pro IBD, ČGS ČLS JEP
Sekce IBD chirurgie, ČCHS ČLS JEP

21. března / workshop (Nemocnice Hořovice)
pro lékaře: Periánální Crohnova nemoc (10–15 účastníků)
pro sestry: Péče o komplikované stomie a střevní píštěle (10–15 účastníků)

21.–22. března / konference (Konferenční centrum)
společné přednášky pro lékaře a sestry • speciální workshop pro sestry

Hlavní témata:
• Ulcerózní kolitida: konzervativní a chirurgická léčba „up to date“
• Ileo-pouchanální-anastomóza: kvalita života a komplikace
• Střevní superinfekce a IBD
• Inkontinence u IBD nemocných
• Fyzioterapie IBD nemocných, gastroenterologů a chirurgů i dalších zdravotnických pracovníků
• Novinky v chirurgické a konzervativní léčbě Crohnovy nemoci

Akce bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání pro lékaře.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

Registrace
Registrujte se od 1.12.2018 na www.nemocnice-horovice.cz/ibddny/registrace

11.2018 - 12.2018 - Karlovy Vary

Stát: Česká republika
Místo konání: Karlovy Vary, hotel Thermal
Pořadatel: Guarant


Blok přednášek věnovaných aktuálním problémům diagnostiky a léčby IBD. Vzhledem k bohaté účasti praktických gastroenterologů je workshop často místem prezentace aktuálních doporučení Pracovní skupiny.

13.12.2018 - 14.12.2018 - Praha

Stát: Česká republika
Místo konání: Kongresové centrum IKEM Praha, Vídeňská 1958/9 Praha 4
Webové stránky: www.congressprague.cz/kongresy/ibd2018.html
Pořadatel: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP